Dirigit a la creació d’un grup
feminista des de la sororitat i
al diagnòstic del patriarcat a
través de l’art. Utilitzarem diferents
tècniques artístiques que ens ajudin
a reflexionar individual i
col·lectivament sobre la realitat
soci-política que ens envolta i com ens sentim