En Ber2 proposem 3 nivells d’intervenció social en funció de les seguents característiques

Diber2

 Motivació 

Aprententatge lúdic

Eduka2

 Interès

Aprenentatge tècnic

Integra2

 Impacte

 Transformació social