Des de Ber2 creiem que envellir de manera saludable implica no només tenir la possibilitat de tenir les cures mèdiques davant dels problemes de salut que es presentin en aquesta etapa de la vida. La gent gran té dret a no ser discriminada per la seva edat.
Volem impulsar la seva major autonomia, augmentant la seva qualitat de vida, desenvolupant les seves potencialitats personals, en definitiva fent d’aquesta etapa del cicle vital una mica satisfactori per als grans, com a protagonistes de la mateixa i també per a la societat en conjunt.