Des de Ber2 creiem que envellir de manera saludable implica no solament tenir la possibilitat de tenir les cures mèdiques davant els problemes de salut que es presentin en aquesta etapa de la vida. Les persones majors tenen dret a no ser discriminades per la seva edat.

Volem impulsar la seva major autonomia, augmentant la seva qualitat de vida, desenvolupant les seves potencialitats personals, en definitiva fent d’aquesta etapa del cicle vital una cosa satisfactòria per als majors, com a protagonistes de la mateixa i també per a la societat en el seu conjunt.