Dissenyem projectes educatius per a horari extra-escolar, perquè després de l’escola podem continuar aprenent, proposant programes de prevenció, de comunicació; projectes diferents que motivin a l’alumnat a gaudir després de classe