Els videojocs entretenen, ocupar gran part del temps lliure d’adolescents i joves i influeixen en la seva autoimatge, autoconcepte i la visió que tenen del món, tant pel que fa a la imatge personal com als valors i models de relació. A través d’aquest projecte volem mirar els videojocs amb ull crític, perquè no som ximples i podem ser protagonistes de la nostra educació i no víctimes dels missatges que consumim.