Els videojocs entretenen, ocupar gran part del temps lliure d’adolescents i joves i influeixen en la seva autoimatge, acte concepte i la visió que tenen del món, tant quant a la imatge personal com als valors i models de relació. A través d’aquest projecte volem mirar els videojocs amb ull crític, perquè no som ximples/as i podem ser protagonistes de la nostra educació i no mates dels missatges que consumim.