Projecte dirigit a prevenir relacions

tòxiques entre joves esportistes.

Treballarem tant valors com estratègies

de grup que millorin el rendiment

social; el respecte, l’escolta de grup

i que per tant accentuïn el rendiment

tant humà com esportiu de l’equip o club.

En millorar la dinàmica de grup, els

lideratges i les relacions en el grup, canviarem

models tòxics per sans, treballarem

la igualtat, l’escolta,

l’empatia i la cooperació, afavorint

que la pròpia pràctica esportiva faci

la resta del treball.