Projecte dirigit a aprendre a
comunicar i defensar idees
i valors. Si ens comuniquem bé,
tindrem “m’agrada” i subscriptors.
Ensenyarem als més petits
a crear els seus estudis low cost.
T’ensenyarem
a crear contingut, gravar i
administrar el teu canal de YouTube.