Retalls de vida te com a missió rescatar la memòria personal i col·lectiva de les persones grans, animar-les a recordar la seva història, compartir els seus records mitjançant fotos que relatin la seva vida, les cançons que els hi va fer somiar, etc… El resultat es la creació d’un videodocumental que potència de forma transversal la alfabetització digital.