Projecte d’apoderament per a dones que s’autoafirmen amb la seva imatge personal. Una educadora i personal shopper impartirà classes d’imatge personal; Visagisme, morfologia, harmonies i altres conceptes afins. Reflexionarem i criticarem la moda, el consum i els valors que transmeten, a més tindrem en compte aspectes psicosocials.

Cuida’t, vulgues-te i busca el teu estil amb una ullada crítica!