Es un projecte innovador e integral que treballa de manera directa amb la idea dels sexes des d’un punt de vista teòric i pràctic. La idea d’aquest projecte es dotar a les persones amb eines i capacitats per a entendre el mon que els rodeja, des de les idees bàsiques dels sexes fins a les situacions del dia a dia.