Lege jakinarazpena

BER2 Gestión de proyectos S.L., webgune honen titular gisa, Informazioaren Gizarteko eta Merkataritza Elektronikoko Zerbitzuei buruzko uztailaren 11ko 34/2002 Legeak agintzen duenari jarraiki, lege ohar hau sortu du:
Webgune honetatik nabigatzeak “Lege ohar” honetan jasotako baldintzak betetzea dakar. Baldintza horiek eguneratu egin daitezke, aldizka eta aldez aurretik abisurik eman gabe.
Webgunetik nabigatzeak esan nahi du erabiltzaileak baldintza horiek ondo ulertu dituela eta onartzen dituela.

BER2 Gestión de proyectos S.L., webgune honen titular gisa, Informazioaren Gizarteko eta Merkataritza Elektronikoko Zerbitzuei buruzko uztailaren 11ko 34/2002 Legeak agintzen duenari jarraiki, lege ohar hau sortu du:
Webgune honetatik nabigatzeak “Lege ohar” honetan jasotako baldintzak betetzea dakar. Baldintza horiek eguneratu egin daitezke, aldizka eta aldez aurretik abisurik eman gabe.
Webgunetik nabigatzeak esan nahi du erabiltzaileak baldintza horiek ondo ulertu dituela eta onartzen dituela.

Webgunea eguneratu eta aldatzea

BER2 Gestión de proyectos S.L.ak eskubidea du bai bere webguneko edukiak bai konfigurazioa eta aurkezpena aldatu edo ezabatzeko, aldez aurretik abisurik eman gabe, eta horregatik inolako erantzukizunik hartu gabe. Kasu horretan, lege ohar berria indarrean sartuko da, www.ber2web.com webgunea erabiltzailearen esku jartzen den momentutik.

Informazio orokorra

-Izen soziala: BER2 Gestión de proyectos S.L.
-Egoitza soziala: POZA Kalea 51 3.int ezk (BIZKAIA)
-Sozietate hau inskribatuta dago Bizkaiako Erregistro Merkalntilean: tomo 5856, 48.folioa BI-73354 , 1.engo inskripzioa.

IFK: B-95955753
-Posta elektronikoko helbidea: www.ber2web.com

Jabetza intelektuala

BER2 Gestión de proyectos S.L. www.ber2web webguneak dituen eduki guztien jabea da (datu baseak, irudiak eta argazkiak, marrazkiak, grafikoak eta testu fitxategiak barne). Edukien hornitzailea ere izan daiteke horien jabea, lizentzia edo lagapenaren bitartez. Jabego intelektualaren nazioarteko nahiz estatuko arauek babesten dute, bereziki Jabego Intelektualaren Legearen Testu bateginak, apirilaren 12ko 1/1996 Errege Dekretuak onartutakoa. Erabiltzaileek konpromisoa hartzen dute webgunean jarritako edukiak aipatutako Legea, morala, ohitura egokiak eta ordena publikoaren arabera erabiltzeko.Beraz, debekatuta dago edukiak erreproduzitzea, banatzea edo osorik edo zati batean komunikatzea, BER2 Gestión de proyectos S.L. ren berariazko eta idatzizko baimenik gabe. Erabiltzaileak ez du BER2 Gestión de proyectos S.L.ren edo hirugarrenen jabetza intelektual edo industrialaren eskubideen kontrako jokabiderik izango, horrekin beste inoren intimitate pertsonala edo familiarra urratzen edo bere irudia kaltetzen badu edo moraltasunaren kontrakoa baldin bada. Erabiltzaileak edonola ere kalterik gabe utziko du BER2 Gestión de proyectos S.L. bere erabileraren ondorioz egindako edozein erreklamazioren aurrean, judiziala izan zein ez izan. www.ber2web.com webguneko marka, errotulu, zeinu bereizle zein logoen jabetza BER2 Gestión de proyectos S.L.rena da eta behar den eran erregistratuta egongo dira. Erabiltzaileari ez zaio inolako ustiapen eskubiderik lagako, webgunea ondo erabili ahal izateko beharrezkoa denaz harago.Testu, datu eta marrazki teknikoen jabetza BER2 Gestión de proyectos S.L.rena edo informazioa hornitu duten erakundeena da. Elementu horiek ezin ditu beste inork aldatu, kopiatu, eraldatu, bestelakotu, erreproduzitu, egokitu edo itzuli, eduki horren titularraren berariazko baimenik eduki ezean. Testu, datu eta diseinu grafikoak erabilgarri jartzeak ez du esan nahi, inolaz ere, titulartasuna laga denik, edo ustiatu, erreproduzitu, hedatu, eraldatu, banatu edo helarazteko eskubidea eman denik, www.ber2web.com webgunearen bidezko erabileraz kanpo betiere.

Webgunearen edukiak

BER2 Gestión de proyectos S.L.ez da erabiltzaileek edukien gainean egiten duten erabileraren ondoriozko kalteen erantzulea izango, ezta indarreko legearen araberako arau-hausteen erantzulea ere. Ez daukagu erantzukizunik webgune honetatik esteka edo bilatzaile bidez sar daitekeen hirugarrenen web orrietan dagoen informazioaren gainean.

Estekak

BER2 Gestión de proyectos S.L.webgunearekin lotura bat sortu nahi duten bestelako webguneetako titularrek, bestetik, honako konpromisoa hartu behar dute: BER2 Gestión de proyectos S.L.ren logotipoa agertzen ez den beste web gune batekin loturarik ez sortzea. Halaber, ezin dute faltsua, zehaztugabea, edo okerra den adierazpenik egin, horrekin huts eragiten badute, edo oro har, legearen aurkakoa bada.Era berean, webgunearekin lotura bat sortu nahi duten bestelako webguneetako titularrek, honako edukia duten webguneetarako loturarik ez sortzeko konpromisoa hartu behar dute: izaera arrazista, xenofoboa edo pornografikoa dutenak, edo terrorismoaren apologia egiten dutenak eta, oro har, BER2 Gestión de proyectos S.L.ren izen ona edo irudia edonola kaltetu dezaketenak. www.ber2web.com webgunearekin hiperestekak sortzeak ez du esan nahi, halabeharrez, BER2 gestión de proyectos S.L. lotura egin duen webgunearen titularrarekin merkataritza-harremanak dituenik edo harekin elkartuta dagoenik. Hiperestekak orri nagusirako edo atariaren hasiera-orrirako sarbidea emango du soilik, baina ez ditu inolaz ere erreproduzituko. Ez da frame-rik edo markorik sortuko webgunearen gainean. Ez da Adierazpen faltsurik edo desegokirik egingo BER2 gestión de proyectos S.L. buruz. Ez da adierazi edo ulertarazi behar BER2 Gestión de proyectos S.L. lotura hori baimendu duela edo lotura ezarritako webgunean eskaini edo eskura jarritako zerbitzuak edonola ikuskatu edo bereganatu dituela. Hiperesteka egoteak ez dakar inolaz ere BER2 Gestión de proyectos S.L.eta ezarri duen enpresaren arteko harremanik, ezta bere edukien edo zerbitzuen onarpenik edo onespenik ere. Webgunean hiperestekak egotearen helburua informazioa ematea da. Horregatik, BER2 gestión de proyectos S.L. ez du berariaz ezer adierazten, ez inplizituki inongo bermerik ematen aipatutako webgunean eskaintzen diren argibideen edota produktuen nahiz zerbitzuen inguruan.

Aspektu teknikoei buruzko argibideak

BER2 Gestión de proyectos S.L. ez du inolako erantzukizunik edukiko Interneterako konexioak irauten duen bitartean ekipo informatikoetan eman daitezkeen arazo tekniko edo hutsen gainean, ezta hirugarren pertsonaren bat modu ez legitimoan sartzeagatik sortu daitezkeen kalteen inguruan ere, BER2 Gestión de proyectos S.L. kontroletik kanpo badaude. Era berean, ez dugu erantzukizunik edukiko ematen dugun informazioaren hutsune edo akatsen ondorioz erabiltzaileak jasan ditzakeen kalteen inguruan, baldin eta informazio hori gurea ez den iturri batetik badator. www.ber2web.com webguneak zehaztasunik ezak, hutsegite nabarmenak, zehaztugabetasunak edo akatsak izan ditzake. BER2 Gestión de proyectos S.L. ez du ezein kasutan bermatzen bere webgunean dauden datuen egiazkotasuna, zehaztasuna eta gaurkotasuna. www.ber2web.com webgunera sartzen den erabiltzaileak BER2 Gestión de proyectos S.L.zeinahi erantzukizunetik kanpo uzten du, fidagarritasuna, erabilgarritasuna edo itxaropen faltsuak direla eta.