En Ber2 propoñemos 3 niveis de intervención social en función das seguents características

Diber2

motivación

Aprendizaxe lúdica

Eduka2

 Interese

Aprendizaxe técnica

Integra2

 Impacto

 Transformación ocial