A infancia é a idade máis adecuada para traballar a igualdade? Entre os catro e os nove anos constrúese a personalidade non sería seica a idade idónea para traballar os valores de igualdade? Como traballar con xente tan pequena? Neste proxecto ocorréusenos a forma ideal para traballar a igualdade con niñ@s de 4 a 9anos. De 4 a 6 a través do xogo simbólico De 6 a 9 a traves do xogo teatral. Porque a esa idade aprendemos, imitando o mundo dos maiores, presentámosvos un proxecto de innovación educativa, especialmente elaborado para que l@s niñ@s divírtanse xogando a crear un mundo máis bonito, por que a fiferencia fainos iguais.