No Proxecto de Igualdade e Respecto nas escolas traballamos a autoestima dos mozos, fomentando o empoderamento individual de cada un deles, así como o seu sentimento de identidade. As sesións van dirixidas a potenciar as relacións afectivas saudables e analizar os estereotipos e os roles de xénero.