Os videoxogos entreteñen, ocupar gran parte do tempo libre de adolescentes e novos e inflúen no seu autoimagen, auto concepto e a visión que teñen do mundo, tanto no relativo á imaxe persoal como aos valores e modelos de relación. A través deste proxecto queremos mirar os videoxogos con ollo crítico, por que non somos parvos/as e podemos ser protagonistas da nosa educación e non victimas das mensaxes que consumimos.