Proxecto de prevención para condutas tóxicas na escola.

En moitas ocasións por diversas circunstancias prodúcense condutas disruptivas dentro da aula tanto contra o profesorado como entre o alumnado.

A través deste proxecto queremos facer consciente Ao alumnado de secundaria das diferentes actitudes tóxicas, como defenderse como evitalas e como previlas.

Porque a  tod@s nos doe a violencia en entre  tod@s conseguiremos erradicar os malos tratos dentro das nosas aulas