No Proxecto Preparados,  list@s, xa! traballamos a prevención do mal uso das redes sociais mediante os xogos e a reflexión. Ofrécense talleres para concienciar ós e as moz@s acerca dos perigos da internet , ofrécenselles ferramentas para poder detectar condutas perigosas e fáiselles reflexionar acerca do seu comportamento nas redes.