Proxecto de empoderamento de mulleres que se afirman a través da súa imaxe persoal. Un educador e personal shopper impartirá clases de imaxe persoal; Visaxe (cara, cabelo, etc.), Morfoloxía (proporcións corporais) Harmonías (cor que mellor se adapta á pel) e outros conceptos relacionados. Reflexionaremos e criticaremos a moda, o consumo e os valores que transmiten, e teremos en conta aspectos psicosociais. Coidado, como ti e busca o teu estilo con ollo crítico!