Select Page

proxecto de empoderamento para mulleres que se  autoafirman a través da súa imaxe persoal. Unha educadora e persoal  shopper impartirá clases de imaxe persoal;  Visagismo (rostro, cabelo, etc.), Morfoloxía (proporcións corporais) Harmonías (cor que mellor sintan en función da pel) e outros conceptos afíns. Reflexionaremos e criticaremos a moda, o consumo e os valores que transmiten e teremos en conta aspectos psicosociais.  Coidate, gustate e atopa o teu estilo con mirada critica!