Respectant les diverses identitats, proposem un aprenentatge que propiciï el desenvolupament personal i la construcció social. Proposem una acció social que tingui com a fonament l’equitat, i miri el món amb una nova percepció que pugui superar les limitacions imposades pel patriarcat i les seves conseqüències.